Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer: Uranäs Blomsterverkstad förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter  

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Uranäs Blomsterverkstad samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som kund. Dessa är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Uranäs Blomsterverkstad och dig.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevakaUranäs Blomsterverkstad rättsliga intressen.  Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Uranäs Blomsterverkstad  använder cookiefiler för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker de delar av Uranäs Blomsterverkstad webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggad måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet: Uranäs Blomsterverkstad skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Rättelse och insyn: Uranäs Blomsterverkstad strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under nedanstående adress:

E-postadress: Använd kontaktformuläret

Om du är missnöjd med hur Uranäs Blomsterverkstad behandlar personuppgifter kan du självklart kontakta oss via ovanstående kontaktinformation. Blir du inte nöjd efter kontakt med oss finns det möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen

(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Uranäs Blomsterverkstad är Lola Oskarsson

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.