Blomsterverkstad

Jag odlar egna blommor till försäljning och utbudet varierar, allt efter säsong. Från de allra tidigaste
vårblommorna för utplantering, till jul- och nyårsblommor.
Allt kan jag inte odla själv, utan en del blommor och växter köper jag. För att ha så fin kvalitet som möjligt så handlar jag av handelsträdgårdar i närområdet.
Jag skapar olika arrangemang av blommor och växter i fina krukor och med originella utsmyckningar. Min ambition
är att här ska finnas något för alla, oavsett tycke och smak.
För den som vill lära sig göra egna blomsteruppsättningar så anordnar jag kurser.
Kontakta mig för närmare information.